اطّلاعات برای خانم های پناهنده

 

روند پناهندگی
فرزندان من چه حقّی دارند؟
چه کاری را می توانم در مواقع خشونت علیه من یا فرزندانم انجام دهم؟
در موقع جدایی با اجازه اقامت من چه اتفاقی می افتد؟
سلامتی و بیماری
هم جنس گرائی و تغییر جنسیّت
اشتغال به کار در آلمان
در کجا می توانم خانم های دیگر را ملاقات بکنم؟

 

اطّلاعات برای خانم های پناهنده

تصویر از پناهندگان در بحث فعلی عمدتا تحت استیلای مرد است. در صورتیکه یک سوم
،فراریان در آلمان را زنان تشکیل میدهند. زنان به علّت افزایش سطح تجربه در خشونت
تجاوزات جنسی، تراوما و جدایی از خانواده تحت تاثیر قرار گرفته اند. بسیاری از زنان به
دلیل آزار و اذیت جنسیّتی از یک کشور فرار می کنند. ولی متاسّفانه، تبعیض های متعدّد
و تجربه خشونت در مرز کشورها توقّف نمیکنند. در آلمان نیز، زنان در تحت خشونت و
تبعیض قرار گرفته اند. خیلی مهم هست که به عنوان یک زن با حقوق خود آشنا بشویم و
.بدانیم که از چه محلّی میتوانیم کمک بگیریم

 حامی یک جامعه عادلانه و برای حفاظت از پناهندگان e.V. شورای پناهندگان نیدرزاکسِن
.میباشد

تمرکز فرار“ می خواهد به ویژه زنان پناهنده را „ IQ شورای پناهندگان نیدرزاکسِن با پروژه
در زندگی خود شان در آلمان حمایت نماید. درستیابی به صلاحیّت و دانش قسمت بارز یک
.زندگی مستقل و خود مختار را تشکیل میدهد

:ما در اختیار میگذاریم

دوره های آموزشی برای زنان پناهنده به جهت بازار کار در آلمان
،دوره های آزاد برای زنان با سابقه فرار (بعنوان مثال حقوق یک زن، مراحل پناهندگی
(حقوق کودکان، و غیره
دوره های آموزشی برای برسمیّت شناختن مدارک حرفه ای که در خارج از کشور تهیّه
شده اند
پشتیبانی از خود سازماندهیِ زنان پناهنده

 

روند پناهندگی

مصاحبه مهم ترین بخش در روند پناهندگی است. اغلب خیلی دشوار هست که در مورد
دلایل فرار صحبت کنید. حتی اگر صحبت کردن راجع به آن دردناک و یا ناراحت کننده
باشد – مهم این است که شما به طور کامل همه دلایل را ذکر نمائید. شما می توانید
–درخواست کنید که اطلاعات تان به شخص ثالث – و حتی به کسی از خانواده تان هم
!گفته نشود

مفید خواهد (BAMF) قبل از مصاحبه و یا رسیدگی در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی
بود که به مرکز مشاوره مراجعه نمائید. شما در مشاوره می توانید خود را برای مصاحبه
میتوانید شخصی به عنوان „امدادگر“ را به BAMF آماده کنید. برای دادرسی تان در مقابل
.همراه داشته باشید

شما حق این را دارید، شخصأ با دلایل شخصی خود درخواست پناهندگی نمائید – حتی اگر
شما با خانواده تان فرار کرده اید. در موقع رسیدگی مشترک به پناهندگی، شما به تنهایی
.استماع خواهید شد

شما می توانید یک زن به
عنوان دادرس و یک زن به
.عنوان مترجم درخواست کنید

تعقیب بخاطر جنسیّت میتواند دلیلی برای تصمیم گیری مثبت به درخواست پناهندگی شما
.باشد. همچنین، خشونت و زورگویی در خانواده می توانند دلایل پناهندگی باشند
یک حق برای کمک های ویژه به زنان باردار، برای تک والدها با فرزندان زیر 18
،سال، و برای کسانی که از شکنجه، تجاوز و یا سایر اشکال جدّی خشونت روانی
جسمی و جنسی رنج برده اند وجود دارد. همچنین نوجوانان زیر 18 سال (بدون
همراه)، افراد معلول و افراد مسن می توانند از پشتیبانی هدفمند برای خود استفاده
. نملیند
EU/20011/95   بخشنامه اتحادیّه اروپا
EU/2013/33و

به مرکز مشاوره در محل زیست تان مراجعه فرمائید. خدمات مرکز مشاوره را اینجا
:میتوان یافت
www.nds-fluerat.org/beratungsstellen

Erstinfos, 3. Auflage, Farsi 06/2015

 

Home

 


 

فرزندان من چه حقّی دارند؟


کودکان شما که سن شان متجاور
از یکسال هست پس از توزیع به
یک ناحیه ای حقّ جای نگهداری
را دارند و از سه سال به بالاتر حق
–جائی در مهد کودک. هر بچّه ای
اعم از دختر و یا پسر – پس ازسن
شش سالگی حق و وظیفه رفتن به
.مدرسه را دارد
بجهت مراقبت از کودکان و فعالیّت
های شان در اوقات فراغت امدادگر
وجود دارد. همینطور برای مادران
و یا پدران تک سرپرست، امدادگر
.وجود دارد

به مرکز مشاوره در محل زیست تان مراجعه فرمائید. خدمات مرکز مشاوره را در
:این سایت میتوان یافت
www.nds-fluerat.org/beratungsstellen
ویا با شبکه پدر و مادران مهاجر در نیدرزاکسِن تماس بگیرید
:(MEN)
www.men-nds.de و  videos 

Home

 


 

چه کاری را می توانم در مواقع خشونت علیه من یا فرزندانم
انجام دهم؟

در حق هیچ شخصی، اعم از مرد، زن یا کودک، نباید خشونت انجام پذیرد، هیچ کسی را
.نمیتوان مجبور به داشتن رابطه جنسی.نمود
خشونت در محل اقامت، در رابطه زناشوئی، در خانواده و یا از طریق دوستان اکیدأ
.ممنوع است
.خشونت در محل کار و در ملاء عام ممنوع است
.ختنه کردن دختران و زنان )عناصر تناسلی( در آلمان بعنوان جرم مجازات میشود
.هیچ کسی اجازه ندارد زنی ، مردی و یا کودکی را به فحشا مجبور کند

 

 

 

 

:از این محل کمک میگیرید
کمک تلفنی برای زنان: 016 116 0/ 0800 (آزاد، بطور ناشناس، در بسیاری از
زبان ها) به کسی چیزی گفته نخواهد شد، شما مجبور نیستید اسم تان را بگوئید و
هیچ چیزی بدون رضایت شما اتفاق نخواهد افتاد. اشخاصی که دم تلفن هستند قادر به
.صحبت کردن به زبان های مختلف هستند
.خانه های مخصوص زنان هم بجهت حفاظت زنان وجود دارند

Beratung zu Häuslicher Gewalt in Flüchtlingsheimen von Kargah e.V. mit mehrsprachigen Flyern

Frauenhäuser zum Schutz für Frauen in Niedersachsen und Deutschland

Adressen von Autonomen Frauenhäuser

Schutz des Kindes vor Gewalt

آیا ازدواج شما داوطلبانه نیست؟

.در آلمان شما مجبور نیستید ازروی اجبار ازدواج بکنید
.شما نباید با کسی ازدواج کنید اگر نمی خواهید
آیا شما نمی توانید انتخاب کنید با چه کسی و یا کی ازدواج بکنید؟
آیا شما می خواهید از زندگی زناشوئی خود فرار بکنید ولی نمی دانید چگونه؟

:اینجا بشما کمک میشود
خط تلفن بحرانی نیدرزاکسِن بر علیه ازدواج اجباری: 888 667 0/ 0800
رایگان، ناشناس)  آلمانی و ترکی، در صورت لزوم فارسی، عربی و کرمانچی)

Home

 

 


 

در موقع جدایی با اجازه اقامت من چه اتفاقی می افتد؟اگر شما به عنوان یک پناهنده شناخته شده اید، بطور مستقل یعنی بطور جداگانه از
همسرتان اجازه اقامت گرفته اید. آیا شما جدا از هم و یا با هم زندگی می کنید برای
اجازه اقامت مهم نیست. حتی اعضای فامیل که بعنوان پناهنده شناخته شده اند، نیزاز
.طریق پناهندگی خانوادگی اغلب حق اقامت مستقل دریافت میکنند

 

آیا شما که از طریق همسر خود به آلمان آمده اید، می خواهید از
همدیگر جدا بشوید؟

اصولأ هر شریکِ زندگیِ نقل مکان داده پس از جدایی
اجازه اقامت مخصوص خودش رادریافت میکند، اگر
و در صورتی که زندگی زناشویی شان حداقل سه سال
.بطول انجامیده باشد

اگر جدائی قبل از سه سال صورت بگیرد، اجازه اقامت
مستقل را میتوان فقط با دلایل جدّی صادر کرد. چنین
دلایلی میتوانند مثلأ باشند: شما و فرزندان تان خشونت
خانگی تجربه کرده اید، و یا بعنوان زن مطلقه در
هنگام برگشت به وطن خود احتمالأ تحت تعقیب قرار
.خواهید گرفت

.قبلأ به مرکز مشاورتی در محل زیست خود مراجعه بفرمائید
:مراکز مشاورتی را در این سایت پیدا میکنید
www.nds-fluerat.org/beratungsstellen

Home

 

 


 

سلامتی و بیماری

.(در مواقع اضطراری، شما همیشه حق رفتن به دکتر را دارید – حتی بدون مدرک (تجویز
شماره تلفن اضطراری: 112
شما برای بیماری های جسمی یا روانی حق درمان پزشکی را دارید. مددکاران اجتماعی
می توانند جهت پیدا کردن یک دکتر به شما کمک کند. خدمات اضافی باید درخواست
.بشوند

:بدون داشتن کاغذهای اجازه اقامت از این سایت میتوان کمک گرفت

یا از طب مالتِزر هانوفر برای Medinetz Hannover
،Malteser Migranten Medizin Hannover :مهاجرین: 1694530 / 0511

 

در مواقع ابتلا به تراوما شبکه نیدرزاکسِن میتواند برای پناهندگان آسیب دیده کمک

www.ntfn.de :نماید
0511/85644510


بارداری

به عنوان یک زن باردار شما نیاز به حمایت خاص دارید. بجهت گزینش
مسکن مناسب و تأمین کافی کمک بخواهید. شما در دوران بارداری و پس
از آن حق مراقبت پزشکی خاصی را دارید. پس از تولد، شما حق این را
.دارید که یک قابله بشما کمک بکند
آیا شما باردار هستید و سئوال دارید؟ آیا شما مشکلی و یا اضطرابی ناشی
از حاملگی دارید؟

 

:“تلفن راهنمای دولت فدرال „باردار در نیاز
0800/4040020
(رایگان، ناشناس و بزبان های مختلف)

Home

 

 


 


هم جنس گرائی و تغییر جنسیّت


.در آلمان اجازه این هست که شخصی با هم جنس خود رابطه جنسی داشته باشد
در روند پناهندگی بعلّت تحت تعقیب شدید قرار گرفتن بخاطرهمجنسگرایی بطور خاص
.در نظر گرفته میشود
آیا شما به دلیل تمایلات جنسی تبعیض میشوید؟
آیا شما نیاز به پشتیبانی مضاف بعنوان همجنسگرا و یا تراجنس دارید؟

:از این سایت میتوانید کمک بگیرید

Queer Refugees Niedersachsen | www.queer-refugees-niedersachsen.de

Queer Refugees Bundesweit (LSVD) | www.queer-refugees.de

Home

 

 


 


اشتغال به کار در آلمان

شرکت کردن در یک دوره زبان برای فراگرفتن آن بسیار مهم است. استیلا به زبان آلمانی
برای کار کردن، آموزش یا تحصیل مفید و ضروری است. دوره های زبان در نیدرزاکسِن
www.fluechtlinge.niedersachsen.de:را می توان در این سایت پیدا نمود

„وأثشما بجهت کار کردن در طول روند پناهندگی و در موقع داشتن اجازه اقامت „تحمّل
نیاز به مجوّز از طریق اداره خارجی ها دارید. شما مجاز هستید بدون اجازه شوهر تان کار
.بکنید. زن ها مثل مرد ها میتوانند حساب بانکی جداگانه داشته باشد

آیا حرفه ای را در خارج از کشور یاد گرفته اید؟
شما می توانید گواهینامه پایانی حرفه ای تان را که
در خارج از کشور گرفته اید، بگذارید که در آلمان
ارزیابی بشود. آیا شما در کشورتان تحصیل کرده
اید؟ آیا شما می خواهید تحصیل کنید، و یا اجبارأ
تحصیلات تان را قطع کرده اید؟ راه هایی برای
:تحصیل در آلمان وجود دارد. اطلاعات
www.migrationsportal.de/studieren-in-niedersachsen  ورد
. www.migrationsportal.de/arbeiten-in-niedersachsen

شما می توانید در آلمان کار بکنید حتی اگر حرفه
ای را هم نیاموخته باشید. مراکز مشاوره ای می
توانند به شما بجهت پیدا کردن کار یا دوره های
آموزشی کمک کنند. اگر شما مدرک دبیرستانی
دیپلم) نداشته باشید، می توانید برای گواهینامه)
پایان دوره متوسطه (دیپلم) به یک مدرسه یا یک
.دوره تحصیلی مراجعه کنید

Beratungsstellen zur Anerkennung ausländischer Berufabschlüsse

اگر کار می کنید، شما حق دریافت دستمزد و حق حفاظت در محل کار را دارید – حتی بدون
www.faire-mobilitaet.de:قرارداد کار کتبی

به مرکز مشاوره در محل زیست خود مراجعه نمائید. مرکز مشاوره را در این سایت

www.nds-fluerat.org/beratungsstellen: پیدا میکنید

 

Home

 


 

در کجا می توانم خانم های دیگر را ملاقات بکنم؟

در آلمان مکان هائی فقط مختص به زنان وجود دارد. دوره های آموزشی و یا ورزشی به ویژه
برای زنان وجود دارد. شما در اینجا می توانید با خانم های دیگر ملاقات نموده و با آنها صحبت
.کنید. در محل زیست خود سراغ کافه مخصوص زنان یا محل تجمع محلّه تان را بگیرید

Hannover:
Frauenberatung SUANA (Kargah e.V.)

Flüchtlingsprojekt SINA

Göttingen:
Das Frauenprojekt Kore

Das Weststadtzentrum

Osnabrück
Exil – Osnabrücker Zentrum für Flüchtlinge e.V.

Osterholz-Scharmbeck:
Haus der Kulturen

Wolfenbüttel:
Salawo (AWO Wolfenbüttel)

 

همچنین گروه های زنان پناهنده برای پناهندگان وجود دارد. آنها برای بهبود زندگی زنان
:مهاجر در اینجا و در کشورهای دیگر سعی میکنند، به عنوان مثال
woman in exile
international women‘s space Berlin

 

Home

 

 


 

 

Flyer | Infohefte vom Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. | IQ Projekt „Fokus Flucht“

Kenne deine Rechte! – Informationen für weibliche Geflüchtete | Niedersachsen

Das kleine Infoheft richtet sich an geflüchtete Frauen in Niedersachsen. Es gibt erste Informationen über die Rechte als Frau in Deutschland zum Thema Asyl, Familie, Bildung, Arbeit, Gewalt und Austausch. Es wird thematisch auf Beratungsstellen und Hilfe-Telefone in Niedersachsen verwiesen. Die Broschüre ist in den Sprachen Arabisch, Farsi, Englisch, Französisch und Russisch erhältlich.

16 Seiten, A5 Deutsch pdf (4,7 MB)
Arabisch pdf (2,7 MB)
Farsi pdf (2,7 MB)
Englisch pdf (2,7 MB)
Französisch pdf (2,7 MB)
Russisch pdf (2,7 MB)

Kostenlos bestellbar unter:
Vivien Hellwig
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.
Röpkestraße 12; 30173 Hannover
Tel.: +49 (0)511/98 24 60 30 | Durchwahl: +49 (0)511/85 03 34 90
E-Mail: vh[at]nds-fluerat.org

 

Kenne deine Rechte! – Informationen für weibliche Geflüchtete |Bundesweit – nur als pdf

Das kleine Infoheft richtet sich an geflüchtete Frauen. Es gibt erste Informationen über die Rechte als Frau in Deutschland zum Thema Asyl, Familie, Bildung, Arbeit, Gewalt und Austausch. Es wird thematisch auf Beratungsstellen und Hilfe-Telefone verwiesen. Kontaktadressen für die jeweiligen Bundesländer/Regionen können in freie Felder eingetragen werden. Das Infoheft ist in den Sprachen Deutsch, Arabisch, Farsi, Englisch, Französisch und Russisch erhältlich.

16 Seiten, A5, deutsch | Das Heft als pdf (4,7 MB)

Für einen Nachdruck der bundesweiten Broschüre wenden Sie sich bitte an:
Vivien Hellwig
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.
Röpkestraße 12; 30173 Hannover
Tel.: +49 (0)511/98 24 60 30 | Durchwahl: +49 (0)511/85 03 34 90
E-Mail: vh[at]nds-fluerat.org

 

Handreichungen
Haben Sie Handreichungen/Informationsmaterial für geflüchtete Frauen und möchten, dass es auf der Internetseite verlinkt wird?
Schreiben Sie bitte eine E-Mail mit den relevanten Informationen und Ihrer Internetseite oder Telefonnummer an: vh[at]nds-fluerat.org

Handreichungen Unterstützung von LSBTTI Flüchtlinge vom LSVD

 

Was darf die Heimleitung?  vom Flüchtlingsrat Brandenburg

 

Gleiche Rechte für Frauen und Männer Flyer von Terre des Femmes in 10 Sprachen

 

Broschüren der bremischen ZGF (Zentrlstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau) zum Thema Gewalt in verschiedenen Sprachen.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, UNICEF: Mindeststandards zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und Frauen in Flüchtlingsunterkünften.

Stadt Oldenburg (Hrsg.):Gewaltschutzkonzept für Flüchtlingsunterkünfte in der Stadt Oldenburg (2016).

 

Aktuelle Studien zur Situation geflüchteter Frauen in Deutschland

Bücher

Zülfukar Çetin | Savaş Taş (Hg.):
Gespräche über Rassismus – Perspektiven und Widerstände
ISBN 978-3-9817227-1-0
März 2015

 

 

Cover: SpiegelblickeDenise Bergold-Caldwell (Herausgeber), Laura Digoh (Herausgeber), Hadija Haruna-Oelker (Herausgeber), Christelle Nkwendja-Ngnoubamdjum (Herausgeber), Camilla Ridha (Herausgeber), Eleonore Wiedenroth-Coulibaly (Herausgeber)
Spiegelblicke
Perspektiven Schwarzer Bewegung in Deutschland
ISBN 9783944666235
Berlin 2016

 

Peggy Piesche (Hg.)
Euer Schweigen schützt Euch nicht: Audre Lorde und die Schwarze Frauenbewegung in Deutschland
ISBN 3936937958, 9783936937954
Berlin 2012

 

 

 

Grada Kilomba
Plantation Memories
Episodes of Everyday Racism – Kurzgeschichten in englischer Sprache
ISBN 978-3-89771-485-4
Oktober 2016

 

 

Fatima El-Tayeb
Anders Europäisch
Rassismus, Identität und Widerstand im vereinten Europa
ISBN 978-3-89771-583-7
September 2015

 

Katharina Oguntoye, May Ayim, Dagmar Schultz (Hg.)
Farbe bekennen. Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte
ISBN-10: 3922166210
Dezember 1995

 

 

 

Hansjörg Dilger and Kristina Dohrn (eds.) in Collaboration with International Women Space
Living in Refugee Camps in Berlin: Women’s Perspectives and Experiences
ISBN 978-3-89998-242-8

Berlin 2016

 

International Women Space (IWS)
In our own words. Refugee Women in Germany tell their stories.
In unseren eigenen Worten. Geflüchtete Frauen in Deutschland erzählen von ihren Erfahrungen.
https://iwspace.wordpress.com/in-our-own-words/; Berlin 2015

 

 

 

 

nach oben

Diese Seite enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

 

Jetzt spenden und unsere Arbeit unterstützen!